Hjem

Foto: Isabelle Hjorth

Gode samtaler er dit bedste grundlag for faglig udvikling, fremdrift og stærke resultater.


Læs her om samtalens 5 kompetencer.

Tak for alle besvarelserne på spørgeskema undersøgelsen om Samtalekapital. Jeg er undervejs med en opsamling. Er du interesseret i at modtage materialet?

Jeg anvender Facet5 som er det mest valide og forskningsbaserede redskab til afdækning af dine personlighedstræk. 


Jeg akkrediterer også konsulenter, coaches og HR i anvendelsen af Facet5 samt SuperSkills og er associeret partner for Facet5 Global. C4 Netværket er navnet for en netværksgruppe, som udelukkende henvender sig til beslutningstagere.


Vi hjælper hinanden med leads og med at styrke hver vores virksomhed.


Det betyder: Networking, udveksling af referencer, erfamøder, gruppearbejde og sociale arrangementer.