Om Stressscan

Optimalt helbred og livskvalitet handler om mere end bare fysisk velbefindende – det indebærer også, at vi fungerer både socialt, åndeligt, adfærdsmæssigt og i vore daglige tankeprocesser. StressScan er et forskningsbaseret, online ”assesment tool” udviklet i USA over en periode på 20 år. StressScan kan effektivt og pålideligt identificere de karakteristika og faktorer, der hjælper den enkelte medarbejder til at modstå dagligdagens negative stresspåvirkninger.


Forskning i forbindelse med udviklingen af StressScan viser tydeligt forbindelsen mellem heldbred og organisationens performance; herunder elementer som job tilfredshed, mentalt helbred, udbrændthed, depression, ængstelse og psykologiske problemer.

Værktøjet bygger på stor international normdatabase og anvendes til at sammenligne livsstil, helbredsvaner og sundhed.


Det grundigt validerede indhold tager afsæt i respondentens selvopfattelse, og rapporten viser en række mulige kilder til stress, og belyser hvordan man håndterer kritiske faktorer i forbindelse med livsstil og arbejdsopgaver. Der udarbejdes en omfattende feedbackrapport, som beskriver resultaterne på en enkel visuel overskuelig måde, og giver et relevant informationsgrundlag for at optimere deltagerens generelle helbred og velvære. StressScan er bredt anvendelig på en række organisatoriske områder f.eks., som del af topledelse og ledelsescoaching, stresshåndtering og træning, sundheds/helbredsprogrammer, hjælp til ansatte og i forbindelse med undersøgelser af medarbejdertilfredshed.


StressScan måler:


Arbejdsliv/livsstress

Helbredsvaner

Fysisk aktivitet

Søvn/afslapning

Spisevaner/ernæring

Undvigelsesmetoder

Social støtte

Type A adfærd

Kognitiv robusthed

Foretrukne måder at klare sig på

Positiv vurdering

Negativ vurdering

Problemfokuseret handling

Mental velbefindende

Copyright  ©  All Rights Reserved

Grafiske elementer og logo af STILMAN DESIGN