trivsel i organisationer

Bliv trivselsvejleder

Den bedste forebyggelse af stress er at skabe trivsel. Derfor skal der være fokus på det gode samarbejde, tillidsfulde relationer og oplevelsen af retfærdighed på arbejdspladsen. Men det hører også med til trivsel på arbejdspladsen, at vi er i stand til at se, når kollegerne mistrives eller viser tegn på stress. Derfor skal vi vide, hvordan kollegaen får den støtte, der skal til for at komme tilbage på sporet.


Kurset varer i 3 dage og efter kurset kan du:

  • sondre mellem forskellige typer af stress,
  • sparre med ledelsen og arbejdsmiljøudvalget om forandringsprocesser,
  • rådgive og inspirere teams og ledelse til mødeformer og kommunikation, der fremmer samarbejdsevnen,
  • vejlede i hvordan arbejdspladsen tager sig bedst af en stressramt.

Gruppeforløb om trivsel.


Verdenssundhedsorganisationen WHO mener, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2050.


Ifølge Stressforeningen er der hver dag sygemeldt 35.000 danskere på grund af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag og 1400 dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning - blandt andet forårsaget af stress. Dertil kommer, at arbejdsbetinget stress koster samfundet 27 milliarder kroner årligt.


Der er derfor masser af gode argumenter for at forebygge stress, og skabe betingelserne for trivsel på arbejdspladserne.


Vi reagerer ikke ens på psykiske belastninger. Det som kan resultere i stress hos den ene, kan blot opleves som en irritation for en anden. Men ofte vil begge dele indikere en kollektiv risiko i arbejdslivet.


Derfor er der både tale om en individuel og en kollektiv side af problemet.

Copyright  ©  All Rights Reserved

Grafiske elementer og logo af STILMAN DESIGN